عنوان

نوع عمل

k جراحی

k بیهوشی

میانگین مدت اقامت

 

والولوپلاستی با بای پس

40

20

7-2 روز

تعویض دریچه

42

20

دریچه میترال

والولوپلاستی با بای پس

45

15

تعویض دریچه

45

15

دریچه تری کوسپید

والولوپلاستی یا والوکتومی با بای پس

40

20

تعویض دریچه

41

20

دریچه شریان ریوی

رزکسیون تنگی انفاندیبولوم ، با یا بدون کومیسوروتومی

42

20

عمل چند دریچه

تعویض یک دریچه با کومیسوروتومی یا والولوپلاستی دریچه ای دیگر یا آنولوپلاستی

48

20

تعویض دو دریچه

50

20

تعویض سه دریچه

60

20

اعمال عروق کونر

بای پس شریان کرونر ، اتوژن(مثل ورید صافن یا شریان پستانی داخلی) ، شریان منفرد

42

25

دو شریان

45

25

سه شریان

48

25

چهار شریان

51

25

پنج شریان یا بیشتر

54

25

شش گرافت کرونری یا بیشتر

56

25

اعمال متعافب انفارکتوس بر روی میوکارد

رزکسیون میوکارد ( مثل آنوریسمکتومی بطنی )

46

20

نقص دیواره ای

ترمیم وصله ای ( با یا بدون آنومالی در درناژ وریدی ریه )

27

20

ترميم كانال دهليزي - بطني كامل با يا بدون دريچه مصنوعي

48

15

نقص دیواره بین بطنی ؛ ترمیم ساده( مستقیم )

5/27

20

ترمیم وصله ای

28

20

با برداشتن بند شریان ریوی( با یا بدون گاسِت)

44

15

بندگذاری دور شریان ریوی

24

15

تترالوژی فالوت ، ترمیم کامل ، مسیر خروجی سالم

44

15

اعمال شنت گذاری

شنت شریان تحت ترقوه ای به شریان ریوی(نوع بلالوک – توسیگ)

20

15

جابجایی عروق بزرگ / تنه شریانی

ترمیم جابجائی عروق بزرگ ، بازسازی شریان ریوی و آئورت ( نوع جاتن )

70

25

آنومالی آئورت

برداشتن کوآرکتاسیون ، با آناستوموز مستقیم ( با یا بدون مجرای شریانی باز )

20

15

آنوریسم آئورت سینه ای

گرافت قوس صعودی ، بدون تعویض دریچه  ( یا بدون آویز دریچه )

45

20

با تعویض دریچه

50

20

متفرقه

استفاده طولانی از دستگاه گردش خون خارج بدنی بخاطر نارسایی قلبی ریوی

50

20

آمبولكتومي يا ترومبكتومي شرياني ، با يا بدون کتتر

شریان فموروپوپلیته ، آئورتو – ایلیاک ، با انسیزیون ساق پا

12

7

لوله گذاری یا شانت بین عروقی

وارد کردن بمنظور همودیالیز یا با هدفی دیگر ، ورید به ورید

2

5

اصلاح یا بستن

6

5

آناستوموز مستقیم شریانی وریدی ، در هر محلی

12

5

ترميم ، بستن و ساير اقدامات

بستن شریان مهم گردن ( مثل بعد از ضربه ، پارگی و غیره )

8

10

استریپینگ کامل ورید صافن کوتاه یا بلند  ( یک طرفه )

7

2

استریپینگ کامل ورید صافن کوتاه و بلند به همراه برداشتن و یا قطع وریدهای ارتباطی پائین ساق پا و اکسیزیون فاشیای عمقی ( یک طرفه)

5/17

2

دو طرفه

25

2 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ