عنوان

نوع عمل

k جراحی

 kبیهوشی

میانگین مدت اقامت

ناخن

اکسیزسیون بستر ناخن به صورت ناقص یا کامل ( مثلاً ناخن در گوشت رفته یا تغییر کل دادن برای برداشت دائمی )

5/2

3

 

بازسازی بستر ناخن ، ساده

3

3

متفرقه

اكسيزيون كيست يا سينوس پيلونيدال وسیع

5/6

5

پیچیده و مشکل  

8

5

پيوندهاي پوستي آزاد

اکسیزیون و ترمیم با پیوند آزاد پوست و آماده سازی ناحیه پیوند : وقتی نقص پوستی احتیاج به ترمیم با پیوند آزاد پوست داشته باشد و این نقص پوستی از طریق اکسیزیون پوست سالم ، اسکار و یا سایر ضایعات ایجاد شده باشد ( از جمله بافت زیر جلدی ) ، این عمل را بایستی جداگانه با احتساب این کد 50% رقم منظور شده برای پیوند آزاد برحسب نوع ، اندازه و محل آن بحساب آورد .

8

3

پیوند پوست اسپیلیت در تنه ، پوست سر ، بازوها ، ساقها ، دستها ، و پاها ( باستثنای انگشتان متعدد ) تا 100 سانتیمتر مربع ، یا هر یک درصد سطح بدن برای شیرخواران و کودکان  

1/6

3

فلپ هاي پوستي

 ( پوست و بافت هاي عمقي )

تأخیر متوسط برای هر نوع قلب ، تأحیر مقدماتی برای فلپهای کوچک یا قطع پایه فلپ لوله ای یا مستقیم ، تنه

5

3

پوست سر ، بازو و ساق

5

3

پیشانی ، گونه ، چانه ، دهان

5

3

گردن زیربغل ، ناحیه تناسلی ، دستها و پاها

 

 

تخريب

برداشتن مو با الکترولیز ، هرساعت

7/0

3

پستان / انسیزیون

ماستوتومی با اکسپلوراسیون یا درناژ آبسه عمقی

3

3

نمونه برداری پستان انسیزیونال

5/3

3

اکسیزیون کیست ، فیبرآدنوم یا هر تومور خوش خیم دیگر ، بافت نابجای پستانی ، ضایعات مجرا یا ضایعات نوک سینه ؛ مرد یا زن ، یک ضایعه یا بیشتر ، یک طرفه

5

3

پستان / انسیزیون

ماستکتومی برای ژنیکوماستی از طریق انسیزیون دورآرئول با دیگر برشها

7

3

3-2 روز

ماستکتومی ، ناقص ( برداشت 4/1 يا بيشتر)

6

3

با لنف آدکتومی زیر بغل

17

3

ماستکتومی ، رادیکال مدیفیه ، شامل غده های لنفاوی زیر بغلی شامل غده های لنفاوی زیر بغلی بدون برداشت عضلات پکتورال

19

5 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ