برنامه زمانی حضور مربیان جهت کلاسهای آمادگی جسمانی خواهران در سالن ورزشی بیمارستان

 
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
9-5/7
 
 
خانم صفایی
 
خانم صفایی
 
10-9
 
 
 
 
 
 
11-10
 
 
 
 
 
 
12-11
 
 
 
 
 
 
13-12
 
 
  
 
 
14-13
 
 
 
 
 
 
15-14
 
 
خانم صفایی
 
خانم صفایی
 
18-15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-22 16:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ