درباره مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر فقیهی

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی 

در سال 1286 هجری شمسی مرحوم حیدر علی خان عز الملوک در محل فعلی بیمارستان یک مریضخانه احداث نمود و نصف درآمد حاصل از عایدات یک روستا در منطقه درود زن را وقف درمان بیماران بی بضاعت آن نمود . در سال 1322 توسط شهرداری وقت در این محل یک بیمارستان مجهز احداث گردید. بیمارستان شهید دکتر فقیهی در سال 1322 با نام بیمارستان سعدی تاسیس شد یکی از بنیانگذاران این بیمارستان که به یکصد تختخوابی معروف بود، مرحوم علی اصغرخان حکمت شیرازی است که از بودجه اداره صحیه و شهرداری شیراز آن را ساخت. ایشان در خاطرات 27 اسفند 1323 چنین می نویسد : "بیمارستان سعدی، این بیمارستان به موجب نذر عهدی که به درگاه الهی نمودم و خداوند توفیق فرمود در سال 1318 بانی شدم در آن تاریخ به خدمت وزارت کشور مشغول بودم و امور صحیه نیز جزو آن وزارت بود. در سال 1317 روزی در بابا کوهی متوجه شدم که شیراز بیمارستانی که کفاف حاجات فقرا و بیماران بینوا را نماید ندارد . با خداوند عهد کردم که هرگاه موفقیتی حاصل شود به ساختن عمارت مخصوص بیمارستان اقدام نمایم . این آرزو بر آمد نقشه آن را که برای یک بیمارستان مکمل صد تختخوابی تهیه شده بود از طرف مهندس سیرو فرانسوی ترسیم و از بودجه اداره صحیه و شهرداری شیراز پرداخته شد" .

درباره مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر فقیهی
Powered by DorsaPortal